Изборът на ректор на ЮЗУ пак в съда, двама магистрати с отвод

Нов съдия от Административен съд – Благоевград ще гледа делото за избора на проф. Борислав Юруков за ректор на ЮЗУ за втори мандат, който се обжалва от тримата кандидати за поста – ексректора проф. Иван Мирчев и бившите зам. ректори проф. Георги Апостолов и проф. Антони Стоилов, пише в. „Струма“. Причината е, че досегашният съдия Марияна Мицева се е отвела от казуса, след като тричленен състав на ВАС отмени определението, с което тя допусна предварително изпълнение, по силата на което, независимо че има спор, новоизбраният ректор може да встъпи в длъжност и да упражнява функциите си, за да не се блокира дейността на учебното заведение.

Искането тогава бе направено от председателя на Общото събрание на ЮЗУ проф. Габриела Белова, като ответна страна в процеса, с мотива, че така ще се защитят особено важни държавни интереси. Иначе от закъснението от изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, която би могла да бъде както материална такава, свързана с бюджета, финансовата организация и приходите в университета, продължаване на дейностите и поетите ангажименти от страна на университета по изпълнението и приключването на седем проекта по програми с европейско финансиране, отлив и/или отписване на обучаеми, така и уронване престижа на висшето училище в страната и в чужбина вследствие спиране работата на неговите управителни органи.

Определението беше оспорено от тримата жалбоподатели и на 26 февруари тричленен състав на ВАС обезсили определението на съдия Марияна Мицева с мотива, че искането, по което се е произнесла за предварително изпълнение, е направено от физическо лице в качеството му на председател на Общото събрание на ЮЗУ, а не от Общото събрание на ЮЗУ чрез представляващото го физическо лице проф. Габриела Белова. На основание чл. 218, ал. 2 от АПК, приложим на основание чл. 236 от АПК, Върховният административен съд следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон, поради което обжалваното определение като постановено по недопустимо искане трябва да бъде обезсилено, а производството по делото в частта, образувана по искането на председателя на Общото събрание, да бъде прекратено.

След окончателното определение на ВАС още на другия ден – 27 февруари, в Административен съд – Благоевград са постъпили молби отново с искане за допускане на предварително изпълнение на решението от 27.11.2019 г. на Общото събрание на ЮЗУ за избор на ректор със същите мотиви от ответната страна – Общото събрание на ЮЗУ, представлявано от проф. Габриела Белова, и заинтересованата страна проф. Борислав Юруков. Разликата е, че този път ответник вече е Общото събрание, представлявано от председателя проф. Белова, както изискват правилата на АПК, съгласно определението на върховните магистрати.

На 28 февруари съдия Марияна Мицева си е направила отвод и делото е докладвано на председателя на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова. Определен е нов докладчик – съдия Иван Петков, който също си е направил отвод, за да се избегнат съмненията за безпристрастност, тъй като води упражнения по европейско право в ЮЗУ.

Следващият докладчик, на когото е разпределено делото, е съдия Румяна Митева-Насева, която преди месец беше командирована от РС – Петрич. Според нея искането е основателно, а мотивът за потенциалната възможност за настъпване на значителни вреди от закъснялото изпълнение обоснован. Според съдията висшето училище не следва да бъде оставено без ръководство до приключване на спора и допуска предварително изпълнение на решението за избор на проф. Борислав Юруков за ректор. Определението е постановено на 2 март и подлежи на обжалване пред ВАС в 3-дневен срок от съобщаването му.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *