Започна изграждането на очаквания физкултурен салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Крупник

Новото съоръжение ще има трибуни за зрители, а капацитетът е до 140 места. Ще се ползва от децата в училището за часовете по физическо възпитание и спорт, както и за провеждане на спортни мероприятия на закрито.

Проектът е разписан по всички европейски изисквания и учениците на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник ще се радват на съвсем ново и изключително модерно съоръжение.

Проектът е на стойност 487 935.30 лева. и е спечелен от Община Симитли по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР. Договорът за финансиране е сключен с Държавен фонд „Земеделие“.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *