Заповед относно изпълнение на противоепидемични мерки на територията на община Гоце Делчев

З А П О В Е Д № 659 от 22.10.2020 г.З А П О В Е Д № 659 от 22.10.2020 г. относно изпълнение на противоепидемични мерки на територията на община Гоце Делчев срещу разпространението на COVID-19 (коронавирус) срещу разпространението на COVID-19 (коронавирус)

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от заповед №РД-01-603 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Обекти, които произвеждат и търгуват на място със собствена продукция (баничарници, обекти за закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други), да извършват дейността си при строго спазване на противоепидемичните мерки и санитарно-хигиенните изисквания, както и:
– извършване на редовна дезинфекция и почистване, включително и около търговските обекти;
– задължително е ползването на предпазни средства (защитни маски за лице или предпазен шлем) от продавачи и клиенти;
– спазването на дистанция между клиентите най-малко 1,5;
– недопускане консумацията на закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други пред и около търговските обекти;
– продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им;
– поставяне на информационни табели за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или шлемове.
ІІ. При установено нарушение на противоепидемичните мерки търговските обекти ще бъдат незабавно затваряни.
ІІІ. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.
V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев, за сведение и изпълнение.
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
За кмет на община Гоце Делчев,
зам.-кмет на община, определен
със заповед №656/20.10.2020 г.

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *