Екшън план за безопасно движение по пътищата

Екшън план за действие по отношение на безопасността на движението по пътищата предлага Институтът за пътна безопасност. Негов екип е направил анализ на състоянието на безопасността на движението по пътищата преди и след катастрофата на АМ „Струма“.

 

 

Експертите на Института за пътна безопасност твърдят, че в свой анализ са предизвестили  тежката катастрофа на АМ „Струма“. През август 2021 г. е констатирано лавинообразно увеличаване на пътнотранспортния травматизъм за периода май-август 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. Загиналите в катастрофи са с почти 60 души повече. За последните 10 години подобно явление не е констатирано. В този период са избили пратени 11 доклада с вх. № 03-08-122/10.06.2021 до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с които е информиран за конкретни дефицити при изграждането и ремонтирането на автомагистралите и първокласните пътища в страната.

Докладите са изготвени от международен пътен одитор.

Реакция от МРРБ не e имало.

С писмо с вх. № 01.02-26#5/23.08.2021 е уведомен министър-председателя  за незаинтересованост от страна на отговорните институции и за необходимост от предприемане на извънредни мерки за нормализиране на безопасността на движението по пътищата с предупреждение, че в противен случай ще настъпи второ „Своге“. Реакция от страна на отговорните държавни институции не е имало.

На 30.08.2021 г. отново е изпратен сигнал с вх. № 08.00-4 до премиера, с който е информиран, че е налице

отказ от управление на риска от ПТП от държавните институции.

На 09.09.2021 г от 17.30 часа експертите на Института за пътна безопасност са били поканени на среща с министър Виолета Комитова, но на срещата тя не отишла, а изпратила двама заместник-министри, които не знаели за какво е срещата и тя била отложена за по-нататък.

Изпратен е бил нов сигнал с вх. №1868/13.09.2021 до министър-председателя, с който е информиран за незаинтересованост от страна на министър Комитова и за провалената среща. Поискана е спешна среща със съветник на министър-председателя. Реакция отново не последва.

На 23.11.2021 година стана тежката катастрофа на АМ „Струма“. На 25.11.2021 г. е било изпратено писмо до премиера за среща, на която да му представят концепция за управление на риска от ПТП, но до този момент няма реакция.

Сравнителен анализ показва, че

за три дни след катастрофата са загинали 12 души, а ранените са 62 души.

Като основни причини за лавинообразното увеличаване на пътнотранспортния травматизъм от Института за пътна безопасност посочват следните факти:

1.      От началото на 2021 г. е преустановена поддръжката на пътищата в страната. Констатирани са стотици повредени мантинели по АМ „Тракия“, липсваща или неотговаряща на изискванията маркировка по републиканските пътища и неправилна организация на движението.

2.      Неефективен контрол на движението с превишена скорост през летните месеци. Със свое разпореждане министърът на вътрешните работи задължи служителите си автоматизираните технически средства да контролират скоростта само на места с концентрация на тежки ПТП, които съгласно методологията на МВР са общо 53 за територията на цялата страна. По този начин контролът се фокусира върху 53 точки от почти 40 000 км. републикански и общински пътища.

3.      С разпореждането от предходната точка е преустановен и негласния контрол върху движението на МПС, т.е. задължават се пътните полицаи да упражнява контрола само явно.

4.      Политическата нестабилност се отразява пряко върху ефективността на държавните институции, отговорни за безопасността на движението по пътищата. За периода юни-август 2021 г.  платените глоби са 14% от всички издадени електронни фишове за превишена скорост.

5.      ДАБДП от началото на година не осъществява своята дейност по управляване на риска, видно от сайта им. Въпреки успешно приключилите обществени поръчки за доставка на нужната техника за осъществяване на дейността на Държавната агенция, за 11-те месеца на 2021 г. няма нито един публикуван доклад или анализ по темата за управление на риска. На следващо място практически е спряна работата на консултативните органи към ДАБДП, чиято функция е да координира действията на отговорните институции и да осъществи връзка между държавата и академичните среди, с цел повишаване на безопасността по пътищата.

Какво следва да се направи ?

Експертите на ИПБ предлагат изготвянето на екшън план за действие, който да включва:

1.      Преструктуриране на ДАБП

2.      Изготвяне на методология за оценка на риска от ПТП.

3.      Извършване на оценка на риска от ПТП, включваща:

a.      Идентифициране

b.     Анализ

c.      Преценка

d.     Избор на инструменти за въздействие

e.      Наблюдение

f.      Коригиращи действия

Оценката на риска трябва да обхване и всички общински пътища.

4.      Осигуряване на финансиране за отстраняване на 1500 опасни места (рискови) отсечки от настъпване на тежки ПТП.

a.      Промяна на обхвата и цената на ТОЛ системата

5.      Нова методология за контрол на движението на МПС – преминаване от статичен в динамичен контрол

6.      Извършване на международен одит на транспортната система на България, разпределен по класове пътища

a.      Приемане на съвременни стандарти за проектиране и обезопасяване на пътищата в България.

Срокът за изпълнение на всички задачи, с изключение на международния одит, е 6 месеца./monitor.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *