ДПС подхвана морския палат на Прокопиев, питат Ревизоро дали е законен

ДПС подхвана морския палат на Прокопиев, питат Ревизоро дали е законен

ДПС отправи въпрос към министъра на околната среда и водите  Емил Димитров-Ревизоро за промяната на плана за управление на защитена територия „Колокита“ и застрояването на полуостров Буджака. Въпросът е зададен от народните представители Ерджан Ебатин и Севим Али, съобщиха от Движението.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,
неотдавна излезе информация в медиите, според която в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов – 23 юли 2001 година, тогавашният министър на околната среда Евдокия Манева е издала заповед, с която е променен планът за управление на защитената територия „Колокита“, обхващаща целия полуостров Буджака, като с тази заповед се разрешава строителството в Зона 2 на защитената територия, което дотогава е било изцяло забранено.

В информациите беше пояснено, че полуостровът е защитена територия от 1970 година и че зона 2 са всички земи на Буджака, а зона 1 са само фиордите и скалите по брега. Сега цялата зона 2 е напълно застроена, а на фиордите, които са напълно защитени и попадат в зона 1, вече могат да се наслаждават само собствениците на намиращите се там имения, защото, според написаното в медиите, всички подробни устройствени планове на Буджака са били одобрени без пътеки между тях и така хората вече нямат никакъв достъп до морето, каквото е изискването по Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

Според публикациите, след като министър Манева е променила плана за управление на защитения от 1970 година полуостров, е започнало масово купуване на имоти и строителство на луксозни къщи на полуострова, като за целта е било създадено специално дружество ДЗЗД „ГД Колокита“, в което са влезли всички собственици, застроили по-късно цялата ивица.

В статиите е отбелязано, че над Райския залив, директно върху скалите, които са в зона 1 и са публична държавна собственост, са построени имотите на журналиста от вестник “Капитал” Йово Николов, както и на Михаил Заимов и по този начин реално достъпът на хора до залива е прекратен, въпреки, че плажът там е публична държавна собственост.

Под една от публикуваните към материалите снимки на тясна и стръмна скалиста пътека, водеща към фиордите и плажа на Райския залив, е написано, че по нея се изливат фекални води от къщата, собственост на Иво Прокопиев.
В публикациите се отбелязва още, че Буджака е и защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 според Закона за биологично разнообразие по директивата за птиците, но след масовото застрояване там птиците практически няма къде да гнездят, а от там минава „Виа Понтика“.

Във връзка с това нашият въпрос към Вас е: вярно ли е, че в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов – 23 юли 2001 година, тогавашният министър на околната среда Евдокия Манева е издала заповед, с която е променила плана за управление на защитената територия „Колокита“, обхващаща целия полуостров Буджака и с тази заповед е разрешено строителството в зона 2 на защитената територия, което дотогава е било изцяло забранено – ако да, с какви мотиви е променен планът за управление на защитена територия „Колокита“ това законосъобразно ли е направено; нанесени ли са щети на защитената местност с тази заповед за изменение на плана й за управление и с разрешаването на застрояването в зона 1 и ако да – какви; вярно ли е, че директно върху скалите в зона 1 са  имотите на журналиста от вестник “Капитал” Йово Николов, а също и на Михаил Заимов и ако да – това не е ли в нарушение на режима на защитената зона, компетентните органи на МОСВ съгласували ли са тези строежи и с тяхното реализиране не е ли увредена защитената зона и ако да – какви са щетите; констатирано ли е изливане на фекални води от къщата на Иво Прокопиев директно по скалистата пътека, водеща към залива и плажа и съответно към морето и ако да – предприемани ли са някакви мерки досега и ако да – какви, а ако не са и МОСВ не е било информирано, ще се сезира ли като компетентна институция и ще направи ли проверка във връзка с медийните публикации, за които Ви информираме.

PIK.BG

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *