Детските градини в Община Сандански отварят на 26 май

Детските градини в Община Сандански отварят на 26 май

Детските градини и ясли в Община Сандански отварят на 26 май /вторник/, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Във всяка детска градина ще бъдат осигурени всички санитарно-хигиенни условия и спазени противоепидемичните мерки. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла ще бъдат предприети действия за разделянето им в подгрупи. Приемът в детската градина/ясла ще се извършва от 07:00 ч. до 09:00 ч., а ако климатичните условия го позволяват – на двора, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла.

Приемът в детската градина/ясла ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън, с изключение на времето за хранене и почивка. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.

Почистването и дезинфекцията няма да се извършва в присъствието на деца.

Всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани, няма да се използват от децата.

Родителите трябва да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи).

Посещенията на децата не са със задължителен характер, поради което няма да бъдат обвързани със социалните придобивки. Необходимо е родителите да подадат декларация, с която декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла.

За да се намалят рисковете от струпване на деца и родители пред лекарските кабинети, отпада изискването за медицинска бележка, удостоверяваща здравето на детето.

Макар, че детските градини и ясли се отварят за посещение от всички деца, апелираме децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи, където е единствената сигурна и безопасна среда.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *