Депутатите окончателно одобриха нови срокове за прехвърляне на втората пенсия- от универсален фонд в държавното обществено осигуряване

Депутатите окончателно одобриха нови срокове за прехвърляне на втората пенсия- от универсален фонд в държавното обществено осигуряване

Депутатите окончателно одобриха нови срокове за прехвърляне на втората пенсия- от универсален фонд в държавното обществено осигуряване. Това стана, като приеха промени в Кодекса за социално осигуряване.

Така от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. ще може да се прехвърлят пари в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 г. От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години.

Депутатите отхвърлиха предложението на БСП втората пенсия да може да се мести до последния момент. „По този начин хората ще имат право на информиран избор, а няма да се лутат и да не знаят какво да направят с парите си“, аргументира предложението си социалистът Георги Гьоков.

„Предлагате хората да могат да прехвърлят средствата си по всяко време, но без да си давате сметка, че това крие определени рискове. През периода, в който средствата са прехвърлени в НОИ няма инвестиции и доходност. Разбирам, че за вас е важно да има свобода, но е важно да има предвидимост и съответната доходност“, обясни шефът на социалната комисия Хасан Адемов от ДПС.

“Предложенията на БСП за прехвърляне на партидите до последния момент и без ограничени звучи много добре и популистки. Непрекъснатото и произволно прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране на елементи от пенсионната система и нарушаване на нейната стабилност”, отвърна от трибуната Светлана Ангелова от ГЕРБ.

Прие се текст, който позволява на пенсионните дружества да организират и участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.

Депутатите гласуваха окончателно, че ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до този размер. Когато настъпи моментът на пенсионирането дружествата ще създават нови фондове – за извършване на плащания. Те ще бъдат два вида – фондове за изплащане на пожизнени пенсии и фондове за разсрочени плащания. В тях ще се прехвърлят средствата от индивидуалните партиди на излизащите в пенсия лица. Едно дружество може да открива само един фонд за пенсии и един – за разсрочени плащания.

Видовете плащания от втория стълб са пожизнената пенсия, която ще има три варианта – пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Периодът на гарантирано изплащане може да бъде от две до 10 години, по избор на осигуреното лице. Право на пожизнена пенсия имат хората, които имат в индивидуалната си партида достатъчно средства за отпускане на пенсия в размер поне 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от НОИ – 45 лв. за тази година.

Вторият вид плащане е разсрочено- когато човек няма достатъчно средства за пожизнена пенсия, но има в партидата си повече от трикратния размер на минималната пенсия от НОИ – т.е. над 900 лв. за тази година, той има право да ги получи разсрочено.

Третия вид е еднократно плащане – когато в партидата на осигуреното лице има под три пъти минималната пенсия, то ще получи еднократно парите си при навършване на възраст за пенсиониране.

Пенсиите и разсрочените плащания ще се актуализират веднъж годишно. Това ще става с не по-малко от 50% от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на пенсията. За разлика от основната пенсия от НОИ, която може да се актуализира само нагоре, вторите пенсии може и да се намаляват при лоши резултати.

monitor.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *