Годишният план за младежта обсъжда ОбС- Банско

Годишният план за младежта обсъжда ОбС- Банско

Общинските съветници в Банско предстои да разгледат годишен план за младежта на Община Банско за 2020 г. Докладна записка от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

Председателят на общинския съвет Димитър Русков ще предложи за разглеждане промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Местния парламент в Банско предстои да приеме и нова наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, както и изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско. На заседанието ще бъде разгледан и годишния финансов отчет на „Общински паркинги – Банско” ЕООД за 2019 г., както и предложение на кмета на общината относно освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Общински паркинги – Банско”.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *