Глоба за дъщерята на екскмета Ат. Камбитов, спипана да гребе без разрешително наносни отложения от р.Струма

От септемврийските проверки на БДЗБР най-сериозна е санкцията за благоевградската фирма „Бултур 2012“ Собственичката й Елена Камбитова – дъщеря на благоевградския екскмет Атанас Камбитов, който до 2017 г. й бе съдружник в дружеството заедно с дясната си ръка Ивайло Благов, ще трябва да се раздели с 20 000 до 50 000 лв. Глобата е предвидена в чл. 200, ал. 1, т. 231 от Закона за водите и е за изземване с механизация на наносни отложения. Багерите на Камбитова, която от няколко години е в строителния бранш, били спипани да загребват материал от коритото на р. Струма в землище на петричкото с. Дрангово.

ВиК – Благоевград предприе масирана акция по излавяне на незаконни ползватели на вода на територията на областта. След серия сигнали до колегите им от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ за няколко дни държавното водно дружество успя да излови 3 такива некоректни клиенти, ползвали или подготвящи се да ползват вода гратис.

Първият се оказа склад-магазин за метали и метални изделия, изграден в благоевградския кв. „Грамада”, собственост на Давидко Давидков и фирмата му „Комерс метал“ ООД. В склада бе открито изградено водовземно съоръжение – сондажен кладенец, оборудван за експлоатация, но без фирмата да има издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане.

На същата находка попаднаха проверяващите и в цеха за производство на метални изделия до Е-79 на регистрираната в с. Бело поле „Мото 2006“ ЕООД, собственост на Красимир Въсенски. В баровския хотелски комплекс „Боже име“, изграден в землище на гърменското с. Балдево и стопанисван от фирма „Ванита – 2“ ЕООД, бизнесменът Иван Ежков сам си признал по телефона, че има изградени 2 съоръжения, но не и разрешително за водовземане, и обещал на проверяващите пълно съдействие, когато се прибере в България.

„В крачка“ е хванато и водното дружество „Кюстендилска вода“ ЕООД. Сигналът срещу него е подаден от държавното „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма – Места, което алармирало, че колегите му са монтирали часовников механизъм, прекъсващ електрическото захранване към измервателното устройство, което отчита ползваните води от яз. „Дяково“. Сигналът се оказал основателен – в измервателното устройство, отчитащо ползваните водни обеми от яз. „Дяково“, е установено прекъсване на захранващия кабел с монтиран механичен часовник, чрез който се прекъсва елзахранването към разходомерното устройство. Часовникът бил настроен да прекъсва захранването за времето от 19:00 часа до 06:00 часа и така то точи от язовира на аванта вода в посочения времеви период.

Националният институт по метрология и хидрология пък пратил БДЗБР да провери защо е нарушен количественият мониторинг при техния пункт на р. Язо“. Проверка на водохващане на реката за пълнене на рибовъдни басейни, стопанисвани от „Биохоризонт“ ООД на Радослав Кирев, установила, че са премахнати част от струпаните камъни и земни маси от водохващането по бетоновия праг, в резултат на което било нарушено измерването на водата по нивомерната рейка.

За установени нарушения през месец септември 2020 г. БДЗБР е съставила общо 22 броя акта за установяване на административни нарушения.

За ползване водовземане от река Струма и река Матница без разрешително с 3 акта е ВиК ООД – Перник, за непредставяне на данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми към 30 юни 2019 г. акт е съставен на ЮЗДП, а други 3 акта отнесе държавната „Напоителни системи“ за неизпълнение на предписание.

Сред санкционираните е благоевградската „Сенол“ ЕООД – за ползване без разрешително на сондажен кладенец, с чиято вода се водоснабдяват санитарните възли и чешми в механа „Воденицата“, пернишката СД „Асро-Ем-Асенови и сие“ – за недеклариране на дължимата такса за 2019 г., софийската „Аква пауър груп“ ООД – за непредставени отчети, „Делектра“ ЕООД – за нарушени параметри на разрешителното водовземане и др.

С актове са още ВиК ЕООД Петрич – за ползването на каптиран извор „Каптажо“ без издадено разрешително за водовземане, както и регистрираната в с. Микрево „ДГ Строй“ ЕООД – за промяна на водното течение на река Лебница чрез умишлено избутване на земни маси в речното корито.

Финансово наказана е и дирекцията на Природен парк „Рилски манастир”, която не си декларирала дължимата такса за ползване на вода за 2019 г. Собственикът на петричката „АТ Консултинг“ ООД Димитър Бацанов, който е син на бившата общинска съветничка и крупна бизнесдама в Петрич Добринка Бацанова, ще плаща за  направата на нелегален тръбен кладенец. За ползване на води от река Бела река без издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане с акт е софийското дружество „3 Планини“ ООД.

 

Struma.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *