В Разлог общинския съвет заседава за последно тази година

В Разлог общинския съвет заседава за последно тази година

В Разлог общинския съвет заседава за последно тази година днес в 14.00 ч.
Предстои съветниците да разгледат изменение на правилника относно организацията и дейността на общинския съвет.
По предложение на кмета инж. Красимир Герчев ще бъде дебатирана и промяна на списъка за капиталови разходи и бюджета на община Разлог за 2019 година.
Съветниците в Разлог трябва да се произнесат и по предложение за поемане на общински дълг за изграждане на Сепарираща инсталация на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци“.
Като точка осемнайсет в дневния ред общински съвет Разлог трябва да вземе решение относно поставяне на монументално-декоративен елемент „Бюст -паметник“ на Неофит Рилски по плана на с. Баня съгласно Закона за устройство на територията в изпълнение на разпореждане прилагане на принудителни административни мерки на министъра на културата.
По време на заседанието трябва да бъде избран и независим одитор за извършване на проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2020 г. на МБАЛ Разлог.
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.