Вузовете ще пенсионират 1000 преподаватели

33 държавни университета ще получат 4 млн. лв., с които да платят обезщетения на 1000 пенсионирани преподаватели. Това предвижда нова програма на просветното министерство за оптимизиране на структурата на държавните висши училища, включително и на академичния състав. Въпросната оптимизация е нужна заради продължаващите демографски промени в страната, стремежа за повишаване ефективността на разходите на вузовете, както и големия дял на академичния състав в системата на висшето образование в предпенсионна възраст, посочват вносителите.

Просветният министър Красимир Вълчев отдавна говори за нуждата от преструктуриране на университетите, от обединяване на дублиращите програми в тях, свързването им в европейски мрежи, модернизиране на учебните програми, както и повече стимули за младите преподаватели. Неведнъж той е споменавал, че на места учебните планове са направени така, че да има хорариум до пенсия за даден преподавател от катедрата. „Поддържат се губещи специалности и губещи магистърски програми, за да изкара някой до пенсия. Това е системата, която служи на статуквото, а не на развитието“, е заявявал той.

Затова и новата програма ще направи крачка в тази посока – като начало ще насърчи университетите да се освободят от най-възрастните преподаватели, предоставяйки им средства за обезщетения, като по този начин се освободят места за млади преподаватели. „В държавните висши училища продължават да бъдат ангажирани членове на научно-преподавателския състав на възраст над 65 години, които реализират определен хорариум и по този начин не се дава възможност на по-младите членове на академичния състав да получат съответно натоварване в аудиторна заетост и възможност за развитие“, пише в мотивите на МОН. Оттам посочват, че процесът, свързан с преподавателския състав, е достигнал „обезпокоителни показатели и може да се сравни по своята същност и последици с демографския срив в страната и намаляващия брой студенти“. От ведомството дават за пример световната дигитализация, налагаща и адекватни промени в учебния процес в държавните висши училища. „От традиционните лекции и учебници, написани на хартия, все повече трябва де се ориентираме към on-line конферентни разговори и web-базирани ресурси“, казват оттам.

По програмата, която ще се изпълнява от 1 май т.г. до 31 декември 2021 г., на университетите у нас ще се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на академичния състав при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава му. Ще се финансират обезщетения на преподаватели и в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на основни структурни звена в държавните висши училища – нещо, за което отдавна настоява МОН. Държавните висши училища ще трябва да подадат формуляри за кандидатстване, придружени със справки за дължимите обезщетения, подписани с електронен подпис. Сроковете за това са до 30 август и до 15 ноември 2021 г., а министерството ще предоставя одобрените средства в срок до 10 работни дни след одобрение на формуляра за кандидатстване.

Очаква се в програмата, чийто резултат да е повишено качество на образованието, да се включат 33 висши училища, които да получат обезщетения за 1000 преподаватели.

 

 

segabg.com

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *