Второто затваряне на бизнеса заради Ковид-19 не е увеличило безработицата в Разложки регион, дори има намаление със 199 лица

Второто затваряне на бизнеса заради Ковид-19 не е увеличило безработицата в Разложки регион, дори има намаление със 199 лица

Второто затваряне на бизнеса след въведените ограничителни мерки в страната през месец ноември не е довело до увеличаване на безработицата в Разложки регион. Това показват данните от дирекция „Бюро по труда” – Разлог. През последните два месеца на годината – ноември и декември, дори се наблюдава намаляване на безработицата, като намалението е с 199 лица. Като цяло обаче безработицата към края на 2020 година остава по-висока в сравнение с отчетената в предходната 2019 година.

Данните сочат, че за периода от обявяване на извънредното положение в страната до края на месец декември 2020 година равнището на безработица в общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда е 20.3%. Броят на регистрираните безработни лица в дирекция „Бюро по труда” – Разлог, което обслужва четирите административни центъра, е 5181. Данните сочат още, че за периода юни-декември 2020 г., след възстановяване на работния процес от работодателите след въведеното извънредно положение поради разпространението на Covid-19, броят на регистрираните безработни лица на територията на ДБТ – Разлог е намалял с 1207 лица, но се наблюдава увеличение с 1193 спрямо същия период на 2019 г.

Интересен е фактът, че след въвеждане на ограничителните мерки през месец ноември и второто затваряне на бизнеса не се наблюдава увеличаване на безработицата спрямо отчетената към края на месец юни след първия локдаун. Отчетеното тогава ниво на безработица за периода от обявяване на извънредното положение до края на юни бе 22,4%, а регистрираните безработни лица 5728.

Съпоставяйки цифрите след двата локдауна в страната през март и ноември, в градовете Разлог и Банско се наблюдава лек спад на безработицата, а в Белица и Якоруда леко увеличение. Данните по общини сочат, че към края на декември след второто въвеждане на ограничителните мерки броят на регистрираните безработни лица в община Разлог е 1203, с равнище на безработица – 12,2 %, а след първото затваряне в края на юни отчетеното равнище на безработица е 16.4 %, а регистрираните безработни лица са били 1617. В община Банско в края на декември са регистрирани 788 регистрирани безработни, с равнище на безработица – 11,7 %; а в края на юни те са били 1145 с равнище от 17.1 %. Това се дължи основно на факта, че при втория локдаун затварянето на хотелите бе за по-кратко време, както и на мерките, които се прилагат за стимулиране на бизнеса при преодоляването на кризата от Ковид-19.

Леко увеличение се наблюдава в другите две общини. В община Белица към края на декември регистрираните безработни са 1671, с равнище на безработица – 40,8 %, а към края на юни те са били 1485, с равнище от 36.3 %. В община Якоруда увеличението е по-малко. Там в края на декември отчетеното равнище на безработица е 31.3% , с 1519 регистрирани безработни лица, а към края на юни равнището е било 30.3 % при 1481 безработни лица.

През кризисните изминали девет месеца се наблюдава и намален интерес за търсене на работа в чужбина. Това се дължи най-вече на въведените противоепидемични мерки на територията на целия ЕС, както и на намаленото търсене на работна ръка от страна на чуждестранните работодатели. Намалял е обаче и броят на заявките за свободни работни места от страна на българските работодатели. За района на дирекция „Бюро по труда“ – Разлог най-много е намалението в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където традиционно преди началото на зимния сезон се заявяват стотици свободни места, а сега броят им е минимален.

Иначе през изминалата тежка 2020 година със съдействието на трудовите посредници от Бюрото по труда в град Разлог е осигурена заетост на първичен пазар на труда на 1614 регистрирани безработни лица. Други 677 безработни лица са включени в реализацията на различните програми и мерки, които са одобрени съгласно Националния план за действие по заетостта за 2020 г. и проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Въпреки коментарите за неефективност на мерките, които се прилагат за стимулиране и подпомагане на бизнеса, все повече работодатели в региона прибягват до тях. По проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, са одобрени 268 работодатели, които разкриват 753 свободни работни места.

Продължава подкрепата и по мярка 60/40, като по нея одобрените заявления за периода октомври-декември 2020 г. са 93 за изплащане на средства за 1311 работници и служители.

Допълнително 54 работодатели са одобрени за изплащане на компенсации на 504 работници и служители в района на ДБТ – Разлог по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19”.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от най засегнатите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” подкрепата може да бъде и 80/20.

Наблюдава се интерес и по най-новия проект „Запази ме“, по която лицата в неплатен отпуск могат да получават по 24 лева на ден. Въпреки забавените плащания по проекта в Бюро по труда – Разлог вече са одобрени 101 заявления за изплащане на средства на 390 работници и служители, ползващи неплатен отпуск. От ведомството уточняват, че тук подкрепа могат да получат и работещите на непълно работно време, като размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. С новото постановление от 08.01.2021 г. са регламентирани и някои промени по проекта. Според тях при продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. Удължен е и периодът за получаване на компенсациите до 31.03.2021 г. Дава се възможност да се кандидатства по проекта и за изтекъл месец.

ЯНА ЙОРДАНОВА

 

Struma.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *