Вижте мерките в община Белица, относно заплахата на коронавирус

Вижте мерките в община Белица, относно заплахата на коронавирус

Заповед на Кмета на община Белица във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02 2020 год. на министър-председателя на Република България и във връзка със Заповед №РД-01-124 ОТ 13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица до 29.03.2020 год.

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се помещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образувание, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид мероприятия включително спортки, културно-развлекателни и научни.

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Временно преустановявам доставката на храна по проект „топъл обяд“, както и храната в дейност ДСП.

Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *