Благоевградска фирма спечели поръчката за ремонт на покрива на бившата болница в Белица

Благоевградската фирма „Гранд Конструкшънс – Груп“ ЕООД, представлявана от Симона Божкова, ще извърши ремонт на сградата на бившата болница в Белица, която е превърната в заведение за социални грижи. Фирмата е избрана за изпълнител на обявената от местната администрация обществена поръчка „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“, чиято прогнозна стойност е в размер на 67 831,78 лева без ДДС, или 81 398 лева с ДДС.

Договорът за изпълнение е подписан в края на миналата седмица. Строително-монтажните работи включват ремонт на покрив, вътрешни довършителни работи и вертикална планировка на сградата, както и изграждане на метална конструкция, доставка и монтаж на асансьорна уредба с три спирки за хора с увреждания.

Общо четири фирми са участвали в процедурата за избор на изпълнител. Освен избраната другите са софийската „Трейдбилд“ ЕООД, представлявана от Тодор Костов, разложката „Миле Инженеринг“ на Георги Фарфаров и шуменската „Проектстрой – Станков“ ЕООД, представлявана от Сашо Станков. И при тримата участници са констатирани пропуски в техническите им предложения и комисията е счела, че те не отговарят на предварително обявените условия за избор на изпълнител. Те не са допуснати до крайния етап на процедурата – оценка на ценовите им предложения. Единствено в документите на „Гранд Конструкшънс – Груп“ ЕООД не са констатирани несъответствия и тя е допусната до по-нататъшно участие. Дадената от нея ценова оферта е равна на прогнозната стойност по обществената поръчка, а именно 81 398 лева с ДДС, съобщава в. „Струма“.

По-ниски са били ценовите оферти на тримата отстранени участници, на които ценовите предложения не са оценени заради установените пропуски в техническите им предложения. След декриптиране на офертите на четирите фирми ценовите им предложения са се визуализирали автоматично на новата уеб базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, която община Белица вече ползва.

Най-ниска е била ценовата оферта на „Миле Инженеринг”, която е предложила 62 667,81 лева без ДДС, следвана от „Трейдбилд” с оферта от 67 643 лева без ДДС и „Проектстрой – Станков” в размер на 67 717,71 лева без ДДС.

Част от средствата по обществената поръчка в размер на 49 896 лева без ДДС са след спечелен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Социална закрила“, с който община Белица вече има подписан договор за съвместна дейност.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *