Бизнесменът Паскал Дойчев единственият кандидат да вземе на концесия за 32 г. минералния плаж в с. Баня

Бизнесменът Паскал Дойчев е кандидат да вземе на концесия за 32 г. общинският минерален плаж в разложкото село Баня. Представляваното от него дружество „Гранд Хотел Банско“ ЕАД е единственият участник, подал документи по обявената от община Разлог концесия, която е за строителство и управление на Спортно-оздравителен воден комплекс, ситуиран в с. Баня, община Разлог, област Благоевград, на терена на съществуващ открит 50-метров плувен басейн, захранен с минерална вода, с площ от 9919 кв.м с предназначение за център за активен отдих и плувни спортове. Концесията е за строителство и е за 32 години. Процедурата за отдаване на концесия е в началната фаза, на етап допустимост и предстои комисията да се произнесе дали кандидатът е допустим за по-нататъшно участие. Ако той е допустим, ще се премине към втори етап и отваряне на предварителната оферта, или т. нар. обвързващо предложение, в което кандидат-концесионерът трябва да изложи своите планове какво ще строи върху терена. Ако тя отговаря на условията на концесията и бъде одобрена и приета от комисията, кандидатът ще бъде допуснат до последния етап, в който ще бъде разгледано окончателното му конкурсно предложение, което трябва да съдържа конкретните параметри, в т.ч. и финансови по концесията. След като минат всички етапи, комисията трябва да излезе с решение. Това се очаква да стане към края на септември месец.

Според обявената от община Разлог обосновка на концесията дейностите по строителството трябва да обхванат ремонт и реконструкция на съществуващ сграден фонд, инфраструктура и инженерни съоръжения, както и изграждане на нови обекти и нови елементи на инженерната инфраструктура с оглед по-пълноценното функциониране на обекта. Общата предвидена стойност за инвестиции през първите три години възлизат на около 2 736 000 лева без ДДС, или 3 283 200 лева с ДДС. Според обявената концесия през първата година бъдещият концесионер трябва да извърши проектните и съгласувателни дейности, както и да въведе в добър вид съществуващите съоръжения, за да добие обектът приветлив и привлекателен вид и да бъде конкурентен на пазара. Прогнозният общ размер на инвестиционните разходи се предвижда да възлизат на около 875 хил. лева без ДДС. Дейностите, които бъдещият инвеститор трябва да извърши още първата година, включват реконструкция на съществуващите голям и малък басейн със застроени площи съответно 1000 кв. м и 116.60 кв.м, както и изграждане на нови съблекални и душове. Сред задължителните дейности са още обособяване на зона за плажуване с площ до 3500 кв.м, оборудвана с три броя спасителни постове, плажни чадъри и шезлонги, външни душове за топла и студена вода, обособяване на медицински пункт, поставяне на кошчета за отпадъци, както и ремонт и рехабилитация на съществуваща вертикална планировка и инженерни мрежи. Значително по-малък е заложеният размер на инвестициите през втората година. Прогнозната им стойност възлиза на около 237 хил. лева без ДДС, или крайна сума с ДДС от 284 400 лева. Сумата включва преустройство и разширяване на съществуваща обслужващо-търговска сграда или поставяне на преместваем обект (павилион) за обслужващи дейности на зоната за плажуване, както и изграждане на нова вертикална планировка във връзка с новите обекти. През третата година кандидат- концесионерът трябва да вложи още 1 624 000 лв. без ДДС, или 1 948 000 лв. и да изгради нова спа зона със застроена площ до 2 500 кв.м.

За срока на концесията се предвижда да бъдат направени и реинвестиции за основен ремонт на съществуващи строежи в обекта на концесията и обновяване на оборудване и обзавеждане с общ размер на инвестиционните разходи за срока на концесията около 670 хил. лв. без ДДС.

След третата година концесионерът трябва да влага по около 400 хил. лв. годишно в поддръжка и обновяване на съоръженията, инфраструктурата и сградите в Спортно-оздравителния воден комплекс и да ги поддържа в добро експлоатационно състояние

Предвиденото концесионно възнаграждение за целия концесионен период от 32 години е в размер на 3 % от брутните приходи преди облагане с данъци с оглед задължението на концесионера да извърши и необходимите инвестиции на поддържане на обекта на концесията в експлоатационно състояние. Бъдещият концесионер ще дължи пълно концесионно възнаграждение след петата година, когато са изпълнени всички строително-монтажни работи, които според концесията трябва да приключат до края на третата година. През първата година от концесията концесионерът няма да дължи концесионна такса. През втората и третата е предвидено намалено годишно концесионно възнаграждение в размер на 2803 лв., а за четвъртата в размер не по-малък от 9310 лева.

Според концесионния договор бъдещият концесионер трябва да осигури целогодишно функциониране на обекта при 8-часов работен ден, както и да докаже, че разполага с достатъчен финансов ресурс за реализиране на инвестицията.

Прогнозна стойност на концесията е в размер на 22 707 000 лв. без ДДС.

Припомняме, че Паскал Дойчев придоби в разложкото село баня преди около една година граничещия с минералния плаж ваканционен комплекс, който е на площ от 28 дка и се състои от около 13 двуетажни къщи, всяка със самостоятелно джакузи пред входа и няколко по-големи сгради. Той бе построен в годините на бума на строителство в региона, но кризата не подмина инвеститорите и спряганият като най-модерен по онова време в Югозапада мащабен обект, почти изцяло довършен, премина в ръцете на банката кредитор, а оттам и в ръцете на съдия-изпълнител.

Малко след придобиване на комплекса Паскал Дойчев прояви интерес и към общинският плаж и на своя сесия в началото на годината ОбС – Разлог даде съгласие да се стартира процедура по обявяване й. В края на юни бе обявена и самата концесия. Паскал Дойчев е собственик и на четиризвезден хотел в Банско, а миналата година купи и автогарата в курорта, която смята да присъедини към хотела и да разшири базата.

В съвета на директорите на „Гранд Хотел Банско“ ЕАД влизат Паскал Дойчев, Димитър Михайлов и „ИНФО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, а едноличен собственик на капитала е другото дружество на Дойчев – “ПРЕСТПРОГРЕС” ЕООД./Struma.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *