Бизнесдама ще трябва да връща субсидия за изграждане на две къщи за гости в село Ковачевица

Бизнесдама ще трябва да връща субсидия за изграждане на две къщи за гости в село Ковачевица

Бизнесдама ще трябва да връща субсидия от 391 160 лв., която получила от ДФ “Земеделие“ за изграждане на две къщи за гости в село Ковачевица, община Гърмен.

Толкова била безвъзмездната финансова помощ, отпусната преди 6 г. на  ЕТ „Красимира Дукинова“  по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на ЕС. Средствата били одобрени след мотивировка, че с изграждането на къщи за гости ще се насърчи икономическият растеж, в региона ще се създадат нови работни места и ще се развие селският туризъм. Представен бил бизнес план, в чиято финансова част били заложени приходи и разходи за всяка от 10-те години.

При последвала проверка обаче било установено, че заложените приходи в одобрения бизнес план за трите години 2016, 2017  и 2018 г. по 200 000 лв. на година, или общо 600 000 лв., не са постигнати и са драматично ниски.

За 2016 г. са реализирани приходи от нощувки в размер на 1725.29 лв., като изпълнението на плана е в размер на 0.88 %. За  2017 г. са реализирани приходи от нощувки в размер на 6165.16 лв., изпълненият план е в размер на 3.08 %. За 2018 г. са реализирани приходи от нощувки в размер на 2623.84 лв.,  изпълнението на плана е в размер на 1.31 %. Изпълнението на заложените в бизнес плана приходи от подпомаганата дейност, изчислено средноаритметично за проверените години – 2016, 2017 и 2018, възлиза на 1.76 %  – под 20 % от приходите.

Заради неизпълнение на финансовите параметри в бизнес плана, директорът на ДФ „Земеделие“ издал акт за установяване на публично държавно вземане на 10 февруари 2020 г., с който на едноличния търговец  Красимира Дукинова от с. Огняново е определено да възстанови публично държавно вземане в размер на 391 160 лв.

Актът е обжалван пред Административен съд – Благоевград. От приетите по делото доказателства обаче безспорно се установява, че е налице бездействие от страна на собственичката  на къщите за гости, изразяващо се в неизпълнение на заложените финансови параметри в бизнес плана за три поредни години на действие на договора, което не се и оспорва от жалбоподателя.

С тези мотиви съдия Саша Алексова потвърждава акта на директора на ДФ „Земеделие“ спрямо ЕТ „Красимира Дукинова“ за връщане на 100 % на отпуснатата финансова помощ от 391 160 лв., както и да изплати направените съдебни разноски за адвокатски хонорар в размер на 7729.92 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Това е поредното дело, което бе разгледано в Административен съд за така наречените къщи за гости след проверките на ДФ „Земеделие“ от миналата година. На 30 от тях в Благоевградска област бяха наложени на 100 % санкции, като 11 бяха в община Гърмен.

Фирмите, които бяха погнати да връщат европейските пари, са: „ЕТ „ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ-73“, „Тернивест“ ООД, ЕТ „АХМЕД БИЛЮКОВ“, СИН ГАРДЪН ЕООД, „КИК-КРАСИ 2012“ ЕООД, ЕТ „Сузана Газиева-СУЗИ 2012“, „ЗИРО ЦЕНТЪР“ ЕООД, ЕТ „НЕВСЕ МЕХРЕМ“, ЕТ „Гълъбица Мавродиева“, ЕТ „ИВА ШЕЛДОН“, ЕТ „Красимира Дукинова“.

 

struma.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *