Белица стартира организирането на разделното събиране на растителни отпадъци от домакинствата на територията на Община Белица

Общинска администрация – Белица стартира организирането на разделното събиране на растителни отпадъци от домакинствата на територията на Община Белица по метода разясняване „От врата на врата“. За разделното събиране са раздадени кафяви контейнери, като извозването им ще се извършва от фирмата, отговаряща за сметоизвозването и сметопочистването „Мусала 2004“ ЕООД. Това ще улесни максимално гражданите, които трябва да приемат действия за изхвърляне на събраните растителни отпадъци- трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове в контейнерите, които ще бъдат поставени до съдовете за битови отпадъци. За улеснение графикът за извозването им ще съвпада с утвърдения график от Община Белица за организираното събиране на битовите отпадъци.
Разделното събраните растителни отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация разположена на Регионалното депо за неопасни отпадъци-Разлог, което ще предотврати депонирането на този вид отпадък. Компостирането на растителните отпадъци е в синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците, към което се стреми Община Белица. В този случай отделените растителни отпадъци се превръщат в изходна суровина за получаване на компост – средство за подобряване на качеството и плодородието на почвите, както и рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др. Този модел на събиране ще намали количеството на битовите отпадъци постъпващи за депониране и ще се превърне в „живота“ на депото. Намаляването на обема на отпадъците постъпващи за депониране, ще намали също така разходите на общината, което в дългосрочен план ще бъде и в полза на гражданите с намаляване на такса битови отпадъци.
Сред другите мерки предприети от страна на Община Белица е разделното събиране на зелените отпадъци от поддържането на обществените паркове, градини и други публични зелени пространства, с което се цели постигането на ключови цели заложени в европейското и националното законодателство за ограничаването на количеството депонирани отпадъци.
Общинското ръководство – Белица призовава всички граждани на общината да вземат участие и да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци от отпадъци.
С уважение,
Радослав Ревански
Кмет на Община Белица

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *